گهواره ساني اسپرينگ

espring

irani

400,000 تومان

450,000 تومان

گهواره اسپرينگ ساني  ازبدو تولد تا 2 سالگي   تحمل وزن 12 كيلو گرمي

گهواره اسپرينگ مدل ساني از پارچه مرغوب كمپاني اسپرينگ استفاده ميشود كه داراي درب زيپي از جنس تور و پارچه
تشك تخت قابل جدا شدن و شستشو مي باشد
براي تبديل شدن تخت به گهواره لازم  هر چهار چرخ به سمت بيرون كشيده و انها 180 درجه چرخانده و رها كنيد
تا چرخ ها جا بيوفتد و تخت روي ميله منحني قرار گيرد
 داراي حجم كم  وسبك espring