جغجغه موزيكالي

98103

irani

12,500 تومان

17,000 تومان

جغجغه به وسايلي مي گويم با تكان دادن ان اجزا و اشكال ان با همديگر برخورد مي كند
ونوعي صداي تق تق ايجاد ميكند
ازجغجغه ها اكثرا براي سرگرم كردن تا 24 ماهگي استفاده مي كنند

علاوه برسرگرم كردن كمك به مههارت هاي حركتي و هماهنگي  دست و چشم كودك  كمك مي كند

سيسموني و لوازم كودك  انلاين بي بي شاپ

مازندران  بابل  اميركلا   011323464444