جغجغه حركتي

98103

irani

8,000 تومان

10,000 تومان

جغجغه به وسايلي مي گويم با تكان دادن ان اجزا و اشكال ان با همديگر برخورد مي كند
ونوعي صداي تق تق ايجاد ميكند
ازجغجغه ها اكثرا براي سرگرم كردن تا 24 ماهگي استفاده مي كنند

علاوه برسرگرم كردن كمك به مههارت هاي حركتي و هماهنگي  دست و چشم كودك  كمك مي كند

سيسموني و لوازم كودك  انلاين بي بي شاپ

مازندران  بابل  اميركلا   011323464444