ماساژ نوزاد

ماساژنوزاد ازقديم جزفرهنگ اسيايي ها اروپايي ها و امريكا لاتين بوده است

ماساژ به خوابندن نوزاد و ارامش او و همچنيين خروج بادهاي جمع شده در شكم نوزاد جلوگيري مي كند

كودك را روزانه ماساژ دهيد فقط به خاطر داشته باشيد اگر استرس وعجله داشته باشيد

ناارمي تان به نوزاد منتقل مي شود بهترين موقع ماساژ دادن صبح ها يا قبل حمام كردن  است

بهترين روغن ها براي ماساژ

روغن بادام     نارگيل بهترين روغن ها براي ماساژ مي باشند

ضد حساسيت بودن نوزاد بر روي بازو تست كنيد

 

علت مفيد بودن ماساژ براي نوزاد اينه كهحواس 5 گانه ولامسه رشد خواهد كرد

ماساژ شكم :

اگر بند ناف نوزاد هنوز خوب نشده و شكم كودك پر است از ماساژ دادن شكم بپرهيزيد

ماساژ كمر:

ازناحيه گردن تا باسن با دست ها پشت كودك را ماساژ دهيد و دست ها را بالا و پايين بياوريد

ماساژ پاها :

ران و پاها كودك در دستان خود قرار دهيد و به ارامي پا ها نوزاد را به سمت شكمش جمع كنيد

ناحيه كفل كودك را چند بار به سمت راست بچرخانيد اين كاربه دفع گاز معده كمك مي كند

مزايا ماساژ دادن فقط متوجه نوزاد نمي باشد بلكه براي والدين هم فوايد خوبي دارد

ضمن ايجاد ارامش با عث بالا رفتن حساسيت انها نسبت به كودكشان مي شود