همه چيز در مورد كرير cariar

كريريا سبد حمل نوزاد 

يكي ازبهترين وسيله ها حمل كودك است

كرير جزنخستين وسيله ايي هست كه نوزاد و والدين به ان احتياج دارند

ارامش كودك و اسايش والدين تا حدودي به اين وسيله بستگي خواهد داشت

ازاين رو براي انتخاب كرير بايد دقت داشته باشيم مبادا از خريد صرف نظر كنيم

وظيفه اساسي كرير ها ايجاد شرايطا مساعد براي نگهداري و حمل نقل كودك است

كرير ها ايراني در دو نوع دسته اهني و الومنيوم مو جود است كه داراي استاندارد ها لازم ميباشد

كرير يك وسيله چند كاره محسوب مي شود به نوعي  كه به عنوان صندلي ماشين تا 10 كيلوگرم وزن قابل

استفاده ميباشد وهمچنين به عنوان ني ني لاي لاي هم مي توان استفاده كرد

كرير ها ايراني همه قابليت صندلي ماشين شدن  مطابق تصوير دارا ميباشند

شركت ها توليد كننده كرير در ايران 

بيبي لند    دليجان   پويا  اسپرينگ  ارابه مي باشند كه توليد كننده اسكلت خام ميباشند