مزايا عجيب ماساژ براي نوزادان

كاهش بد خلقي

خواب بهتر

بهبود اشتها

افزايش وزن

پيشگيري از يوبوست

تقويت سيستم ايمني بدن

تقويت عضلات

پيشگيري از احتقان سينه

ارتباط بهتر مادر با نوزاد