***قابل توجه مادران باردار ***

صحبت با جنيين در دوران بارداري  كتاب خواندن با صداي بلند وگوش دادن به راديو موجب افزايش قدرت تكلم نوزادان مي شود

جنيين از 5 ماهگي به بعد قادر به شنيدن صداي اطراف است و صدا مادر تشخيص مي دهد

نوزاد بطور معمول بين 9 تا 18 ماهگي  اغاز به صحبت مي كند و نوزاداني كه مادران انها  در دوران بارداري با انها حرف مي زنند  پيش از 10 ماهگي  نخستين كلمه معنا دار را بيان مي كند 

براي افزايش قدرت تكلم نوزاد مادر بايد از بدو تولد  با نوزاد خود به صورت رو در رو صحبت كند