دماي بدن نوزاد چقدر بايد باشد ؟

به طور كلي توصيه مي گردد دماي بدن نوزاد بين 36 تا 37 درجه  نگهداري شود

اما اگر اندكي از اين محدوده فراتر رفته مثلا تا 37.5 درجه رسيد چندان جاي نگراني نيست و نبايد ان را با تب اشتباه گرفت

معمولا در اين موارد استفاده از لباس هاي زياد يا قرار دادن نوزاد در اتاقي كه تهويه هوا ندارد همچنين نگه داشتن طولاني نوزاد در داخل ماشين از مهمترين عوامل افزايش نيم درجه دما بدن مي باشد

سيسموني ولوازم كودك  011-32346444