اسباب بازي مناسب سه تا 6 ماهگي

اسباب بازي مخملي و  پلاستيكي  بالاي صندلي نوزاد -صندلي ماشين يا كالسكه مي بنددند

اين يعني  در سفر هاي طولاني با ماشين يا سواري با كالسكه كودك شما سرگرم كشف وسيله روبرو خود باشد

خانه كودك   - سيسموني ولوازم كودك  32346444