گهواره فورد براي نوزادان عشق خودرو

بد خوابي نوزادان پديده اي است كه بسياري از پدر مادر ها با ان دست وپنجه نرم مي كنند  . و جالب انكه برخي از نوزادان كه در گهواره گرم ونرم خود ارام نمي گيرند به راحتي در خودرو هنگام حركت مي خوابند

در همين راستا شركت فورد با همكاري شركا خود گهواره اي ساخته كه احساس صوت ونور هنگام سفر را تقليد مي كند  اين گهواره  max motor dreams cot  نام دارد

البته فورد نخستين شركتي نيست كه با اين ايده گهواره اي براي راحتي نوزادان ساخته  اما سيستم فورد طراحي كاملتر دارد و حتي يك اپليكيشن موبايل در بر مي گيرد