ماشين مجيك كار بيبي لند

majic

babyland iran

220,000 تومان

260,000 تومان

مجيك كار بي بي لند  موزيكال

مناسب براي كودكان  6 ماه تا 4 سال و تا حداكثر 25 كيلوگرم وزن

مجيك كار دارايفرمان موزيكال   جنس بدنه با كيفيت صادراتي
براي كنترل والدين فرمان به دسته هدايت متصل است

انلاين بي بي شاپ  نماينده رسمي بي بي لند در مازندران 01132346444