صندلي ماشينair tech

delijan se

delijan

550,000 تومان

590,000 تومان

صندلي ماشين جديد دليجان  air tech

يك محصول خوب و كاربردي از محصولات جديد شركت  دليجان براي رسيدن به امنيت حداكثري در ماشين

داراي ضربه گير  و تنظيم حالت درسه وضعيت

دليجان  يكي ازبهترين توليد كننده لوازم كودك در ايران 

نماينده رسمي فروش دليجان  انلاين بي بي  شاپ
مازندران  بابل 01132346444