سه چرخ رباط

robat

babyland iran

300,000 تومان

350,000 تومان

سه چرخه بي بي لند مدل رباط

داراي كمك فنر براي راحتي كودك و جولوگيريازضربه ها احتمالي
داراي فرمان هدايت توسط والدين

داراي چرخ پهن باعث حركت نرم تر مي شود
داراي سايبان     سبد خريد   سيستم موزيكال و اهرم هدايت والدين

انلاين بي بي شاپ  خدمات پس از فروش محصولات بي بي  لند مشهد
01132346444            09116149314