كالسكه 130 eco

fishon

delijan

470,000 تومان

كالسكه130 روكش فشن
قابليت تحمل كالسكه بنيتا 35  كيلو گرم وزن مي باشد
مجهز به چرخ  عقب بزرگ بسيار روان و محكم 
ابعاد  باز كاسكه برابر  105*77*54  سانتيمتر ميباشد
قابليت حركت دسته رو به مادر و جاپايي قابل تنظيم
داراي كمربند شانه ايي

ساخت ايران   دليجان   مازندران   بابل   سيسموني و لوازم  كودك

انلاين بي بي شاپ