ست رما پلاس comfort

romac

delijan

1,600,000 تومان

1,750,000 تومان

ست سه تيكه روما پلاس كامفورت  دليجان
كالسكه  كرير  كيف   + تشك روروك

بدنه اينكار فلزي بوده در قسمت هايي ازبدنه قطعات پلاستيكي به چشم ميخورد
داراي  6 چرخ محكم و روان      كمربند 5 نقظه  
تنظيم سه حالت نمشيمنگاه    رو به مادرشدن 
ست كامل ودرجه 1ايراني   روما پلاس كامفورت دليجان 

مازندران  بابل  اميركلا  32346444