صندلي غذازويه

989195

zooye

560,000 تومان

720,000 تومان

صندلي غذا زوييه
داراي زير پايي قابل تنظيم تنها با فشردن يك دكمه 
قابليت جمع شدن صندلي غذا خوريه  داراي تنظيم ارتفاع  در 4سايز
قابليت قرار گرفتن پشت ميز نهار خوري به علت جمع شدن دسته هاي صندلي  
تشك ضد اب

ساخت ايران   كيفيت مرغوب

بي بي شاپ  بابل 01132346444