كالسكه مسافرتي delijan

302

دليجان delijan

400,000 تومان

كالسكه دليجان مدل ديبا  
براي كودكان بالاي 6 ماه تا 18 كيلوگرم مناسب است
داراي 8ععد چرخ  چرخ جلو  360 درجه چرخش -چرخ عقب داراي ترمز

فضا بسيار كمي اشغال مي كند 09116149314